Project Description

Het concept van het digitaal loket zetde Gemeente Spijkenisse op de kaart als digitaal dienstverlener. Billboards, driehoeksborden en posters in abri’s maken het publiek attent op de digitale mogelijkheden. Folders en flyers ondersteunen de campagne.